Alta Club Beach Tennis Montgat

Pots sol·licitar l'admissió al Club mitjançant el formulari d’inscripció.

La sol·licitud com a nou membre del Club es pot fer en qualsevol moment de la temporada.

Drets dels membres del Club

  • Participar i gaudir de les activitats esportives organitzades pel Club.
  • Fes ús de les instal·lacions i material que estigui a l’abast del Club segons les normes internes establertes a l’efecte.

Obligacions dels membres del Club

  • Ajustar la seva actuació a les normes internes del Club i a les normes generals i reglamentàries de la conducta esportiva.
  • Fer el pagament de la quota anual establerta.
  • Mantenir la col·laboració que calgui en interés del bon funcionament del Club.

Quotes 2017

La primera quota sempre es pagarà en efectiu en el moment de fer la sol·licitud i les posteriors quotes mitjançant domiciliació bancària.

Amb l’admissió al Club es regalarà un obsequi oficial identitari.